До 24 юни приключват проверките на водните обекти

Пролетните проверки на язовирите, реките, сгуроотвалите и системите за отвеждане на повърхностни води се извършват от Областната междуведомствена комисия от експерти, председателствана от заместник-областния управител Мариана Кръстева.

В Старозагорска област има 43 язовира – общинска собственост, 3 – собственост на„Напоителни системи” ЕАД, 4 – частна собственост и 3 язовирни района –Копринка, Розов кладенец и Овчарица, които са собственост на НЕК ЕАД. До този момент комисията не е констатирала фрапиращи нарушения на обектите, които се проверяват по предварително изготвен график.
Държавната агенция за метрология и технически надзор е органът, който налага санкциите на неизрядните стопани на водни обекти. До този момент комисията не е констатирала фрапиращи нарушения на обектите, които се проверяват по предварително изготвен график. В комисията има представители на различни институции.
Областният управител е представил пред Междуведомствената комисия два проекта за почистване на речни дъна от наноси и растителност. Единият е за р. Тунджа в участъка край с. Зимница, община Мъглиж, където ще бъде изградена и дига. Той е на стойност 641 000 лв. Другият е за р. Соколица, край с. Искрица, Гълъбовска община. Той е на стойност 552 000 лв. Очаква се финансирането на първия проект да бъде осигурено в най-скоро време.

На пресконференцията инж. Ранов съобщи още, че въпреки обилните валежи в последните дни, нивата на реките и язовирите остават под критичния минимум. Проверките трябва да приключат до 24 юни, докладът с резултатът ще бъде представен на 28 юни в Министерски съвет.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>