Над 50 точки за предстоящата сесия

Над 50 точки включва дневния ред на предстоящата общинска сесия, която ще се проведе този четвъртък. Една от важните точки е приемане на отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за изминалата година, обяви на пресконференция председателят на Общинския съвет Емил Христов.

Традиционното обсъждане на проекта за дневен ред, което се случваше на заседание на Председателския съвет, отпада. Водачите на политическите групи ще обсъждат актуални за Стара Загора и гражданите въпроси, а не основно само точките, които предстои да бъдат гласувани. Така и гражданите ще имат по-пряко участие при формирането на местното самоуправление. Предложенията ще бъдат на разположение по-дълго в сайта на Общината“, каза Емил Христов.
Той рамкира новия формат на срещите на Председателския съвет, които регулярно ще се провеждат с представители на държавната и местната власт, както и представители на най-важните институции. На първото си заседание с нов правилник старейшините се запознаха и разговаряха с директора на ОДМВР – Стара Загора комисар Николай Кирков.

Създаване на временна комисия за проверка на резулататите от прилагането на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в Стара Загора е друго от предложенията.
На предстоящата сесия ще се дебатират предложенията за именуване на улици в Стара Загора и в село Казанка. Сред други теми, които ще се обсъждат са няколко Наредби и дали Алианс Франсез – Стара Загора да остане в същата сграда, в която се намира и при какви условия.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>