Нодуларен дерматит по животните и в Старозагорско

Пет населени места в област Стара Загора са засегнати от болестта заразен нодуларен дерматит. В две от тях животните са унищожени. В други три се чакат резултатитет от ветеринарните лаборатории. Според европейска директива заболяването не се лекува, животните се унищожават. Сектора животновъдство обаче в България е в криза и е необходим нов подход. Такъв е ваксинирането. Това заяви д-р Трайко Алчев, председател на Областната колегия на Българския ветеринарен съюз.

Вирусът е от групата на шарката. Клиничната картина е ясно изразена. При наличие на заболяването животните не се лекуват, предприема се унищожаване. Целта е да се прекъсне по-нататъшно разпространение на заразата. Това според ветеринарите обаче не е добре за българското живтоновъдство и трябва да се прилага изцяло нов подход.

Заболяването се разпространява посредством директен контакт, индиректно, както и с различни насекоми. На практика е невъзможно да се опазят от заразяване животните при проникване на вируса във фермата. В тази връзка най-важната предпазна мярка е недопускане появата на заразата в самата ферма. При унищожаване на животните икономическите загуби ще са огромни, прогнозират ветеринарни специалисти.

Създадена е рестриктивна зона в южната част на България, където е наложена забрана за всякакви движения на едри преживни животни и продукти от тях. Изключения се правят само за едри преживни, предназначени за клане и след специално разрешение от Централно управление на БАБХ.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>