Община Стара Загора получи Голямата награда за цялостен принос в социалното развитие на България за 2016г. Годишната награда на Националния алианс за социална отговорност беше връчена на ресорния заместник-кмет Иванка Сотирова, по време на Единадесетия национален форум на доставчиците на социални услуги, проведен във Велико Търново. Наградата за принос в социалното развитие на България беше връчена от заместник-министрите на труда и социалната политика Зорница Русинова и Лазар Лазаров.

Опитът на община Стара Загора при реализирането на проекти в социалната сфера и здравеопазването беше представен с презентация на тема „Европейските структурни фондове – инструмент за осигуряване на нови качествени и устойчиви социални услуги“.

Темата на форума тази година беше „Предизвикателствата пред местните власти през новия програмен период“. Организатори са социалното ведомство в партньорство с Националния алианс за социална отговорност, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, Националното сдружение на общините в Република България, Община Русе и Община Велико Търново.

/НАСО/ е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза. НАСО е основен партньор на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). Постиженията на организацията включват над 15 годишен изключително полезен и успешен опит на учредителите и членовете, придобит от реализацията на значими и иновационни проекти в областта на социалните услуги, социалното предприемачество, социално отговорния бизнес, заетостта и културата.

Членовете са НАСО са над 700, като 330 от тях са преки. Най-голяма е групата на доставчиците на социални услуги, в това число неправителствени организации, общини, структури за социални услуги и други.

Община Стара Загора получи Голямата награда за цялостен принос в социалното развитие

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>