Над 30 млн лв за отчуждаване на имоти в „Бедечка“

Четирима независими оценители са се произнесли по въпроса за средната офертна пазарна стойност на имотите в кв. „Бедечка“, информира кметът Живко Тодоров днес.

Според първия оценител, средната пазарна стойност е от 42 до 136 евро за квадратен метър. Втората оценка е от 125,57 лв./кв.м. Третият експерт определя различни стойности – за западната част на квартала – 150 лв./кв.м, за средната част – 100 лв. и за източната част – 80 лв./кв.м. Четвъртият оценител дава становище за 119 лв. без ДДС, за квадратен метър площ. Груби изчисления показват, че сумата, която би била необходима за отчуждаването на над 300 дка площ на квартала, надхвърля 30 млн. лв.
Кметът Живко Тодоров отново припомни, че към отчуждаване на земите може да се тръгне само след промяна на Общия устройствен план на Стара Загора, но тъй като въпросът е обществено значим, това няма как да стане без допитване до всички граждани на Стара Загора. Те трябва да кажат готови ли са да заплащат по-високи данъци, а първата стъпка следва да бъде събирането на 15 000 подписа за провеждане на местен референдум.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>