1070 лица са постъпили на работа в област Стара Загора през февруари

1070 лица са постъпили на работа в област Стара Загора през февруари. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,4 процентни пункта, а регистрираните безработни с 477 души. С най-ниско равнище на безработица е община Казанлък – 4,8 на сто, а с най-високо – община Николаево – 67,8%.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец февруари също намаляват. Общият им брой е близо 4000. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е с 205 души. В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените без квалификация.Намаляват безработните в младежка възраст (458 през месец февруари, 511 предходния януари).

През феврари са обявени 354 работни места, като 150 са от частния сектор. 295 от заявените работни места са за безработни без квалификация. Това е така, тъй като 80% от местата по програми за заетост са без изисквания за професия и специалност. По програми за заетост и обучение през месец февруари са обявени 63 работни места, 10 по национални програми за заетост и 53 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

На първичния пазар през февруари са устроени общо 838 лица, по програми за заетост са постъпили на работа 232 лица. Обявени са 725 работни места на първичния пазар на труда. В програми за заетост и обучение през първия месец на годината в област Стара Загора са включени 122 безработни лица.

По Национална програма “Асистенти на хора с увреждания” са включени 49 лица по “заявки” за „личен асистент. По Програма „Старт на кариерата“ са работили 17 лица. По Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания са работили 27 лица. По насърчителни мерки на заетост са работили 65 лица.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>