Старейшините ще разгледат 65 предложения на предстоящото заседание на Общинския съвет утре

Старейшините ще разгледат 65 предложения на предстоящото заседание на Общинския съвет утре. Подобряване на правилата и условията за паркиране на територията на община Стара Загора е промяната, която налага разглеждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи. На мартенското редовно заседание на старейшините ще бъде подложена на гласуване и Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за тази година.

Старейшините ще гласуват на първо четене и Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред в община Стара Загора. На редовната общинска сесия влизат и предложения за изменения на още две наредби – Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински имоти и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. За гласуване на второ четене е и проекът за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>