Среща на бизнеса в Стара Загора

Разширено заседание на Управителния съвет на Българската стопанска камара съвместно със Стопанската камара в Стара Загора се проведе днес в Областна администрация. В срещата се включиха представители от всички сфери на бизнеса в Старозагорска област. Форумът бе открит от председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара Сашо Дончев.

Анализ на макроикономическата ситуация в България, на база на данни от ЕК, направи Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК. Той очерта реалната картина на българската икономика като посочени основните проблеми и тенденциите за икономическо развитие на страната.
Представен бе и анализ на макроикономическата ситуация в региона. Сред положителните страни са стратегическото географско положение и преминаването на международни коридори през областта и високата средна работна заплата
Негативните тенденции дублират тези, които се констатират в цялата страна – демографски срив и липса на достатъчно квалифицирани кадри, намаляване на чуждестранните инвестиции, висока младежка безработица, остаряло оборудване и технологии в предприятията и др.

Все още Старозагорска област не използва достатъчно потенциала си по отношение на развитието на агроекологични и биологични производства, които могат да бъдат развити благодарение на отлично подготвени и кадри от Тракийския университет. След двата анализа последва оживена дискусия. Работодателите споделиха проблеми и виждания и поискаха от работодателските организации и от държавата съдействие за решаването им.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>