Болните от туберкулоза плавно намаляват

И до днес всяка година на 24 март отбелязваме Световният ден за борба с туберкулозата. Хроничното инфекциозно заболяване поразява най-често белия дроб. Редица държави предприемат строги законодателни мерки за ограничаването й. Болестта се счита за „социална“, засягаща най-често бедното население, поради лошите битови и хигиенни условия и непълноценно хранене. В световен мащаб, и в Старозагорска област в частност, броят на болните плавно намалява през последните години.

Източници на зараза са болни от туберкулоза хора или животни. Разпространяването на заразата става предимно при непосредствен контакт. Инфекцията прониква в организма най-често през дихателните пътища.
В целия свят туберкулозата е водеща причина за смъртта на всеки втори инфекциозно болен човек, като всяка година от туберкулоза умират около 3 милиона души по света. Световния ден за борба с туберкулозата е изключителна възможност за фокусиране вниманието върху голямото предизвикателство за борба с туберкулозата в глобален, национален и регионален мащаб.

През последните 10 години намаляването на заболелите от туберкулоза е почти 50 %,твърдят здравни експерти. Ако не се лекува, може да доведе до тежка инвалидност или смърт.
Особено уязвими от заразявани от туберкулоза са децата, възрастните хора и хората с намалени защитни сили на организма.

В България през 2004 та година се разработи Национална програма за превенция на туберкулозата. Голяма е ролята на НПО-тата в борбата с болестта.

За 2015-та година в област Стара Загора заболеваемостта от туберкулоза е 13,5% на 100 хил. души население, което в сравнение с 2013 е плавно намаление на заразната болест.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>