Как ще изглежда квартал „Бедечка“

Ниско жилищно строителство и растителност 40% във всеки парцел. Така ще изглежда квартал „Бедечка“ според Подробния устройствен план. Очертанията на квартала са приети с решение на Общинския съвет през 2007 година. Защитените видове растителност ще бъдат запазени.

Зоната е смесена с жилища и сгради за обществено и делово обслужване. Височината на сградите ще е до 10 метра. Съгласно плана озеленяването ще бъде 40% във всеки парцел.
Ще бъдат запазени ценните видове в зоната, стана ясно още при представяне на проекта.  Предвидена е ивица озеленяване по продължението на ул. „Иван Вазов“ .

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>