Отбелязваме Деня на здравния инспектор

За поредна година на днешния 15 март се отбелязва Денят на здравния инспектор. През 1967 година с постановление на Министерски съвет е разкрита специалността „санитарен инспектор“ заради нарасналите изисквания за контрол и осъзнатата значимост за прилагане на хигиенните принципи. Съгласно Закона за здравето, приет от 39-то Народно събрание на 29 юли 2004 г., наименованието на длъжността „санитарен инспектор“ е променено на „здравен инспектор“. Най-общо здравните инспектори са хората, които се грижат за опазването на общественото здраве, казва д-р Димитринка Динева началник отдел „Държавен здравен контрол“ в РЗИ – Стара Загора.
Здравните инспектори осъществяват контрол за спазването на установените с нормативни актове здравни изисквания за обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда. Пред тях стоят и редица други дейности, свързани със здравето на всеки от нас. Коя е най-важната роля?
Д-р Динева пожелава на колегите си здраве, лични и професионални успехи и да бъдат все така всеотдайни в каузата, на която са се посветили – здравето на хората!

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>