Община Казанлък приема плащания за местни данъци и такси

Община Казанлък е в готовност и считано от 29.01.2016 год. приема плащания за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2016 г.

През тази година размерът на местните данъци и такса за битови отпадъци се запазва.

Сроковете за плащане на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци са:

Първа вноска – до 30 юни 2016 год.

Втора вноска – до 31 октомври 2016 год.

На предплатилите целия годишен размер на задълженията в срок до 30 април ползват отстъпка 5 на сто.

Плащания в брой се приемат в касите /стая 2 и стая 3 на партерен етаж/, плащания в брой и чрез ПОС терминално устройство в касата /стая 10, етаж 5/ за местни данъци и такси на адреси:

гр.Казанлък, бул. Княз Ал. Батенберг № 4

Касите на Дирекция „Местни приходи” работят с граждани всеки делничен ден от 8.30 до 17.30 часа, без прекъсване.

Плащания в брой се приемат и в паричните салони „Български пощи” ЕАД РУ „ЮИР”. Могат да бъдат използвани и интернет услугите на EasyPay и Epay. Всеки гражданин може да плати данъците си лесно, евтино и бързо, от която и да е каса на EasyPay в страната, съобщавайки само своето ЕГН за физическо лице или ЕИК за фирма.

За безкасови/банкови/ плащания банковата сметка е:

Титуляр ОБЩИНА Казанлък

Общинска банка  АД Клон Пловдив

Офис Казанлък

Ул.”Орешака” № 1

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344

Код за вид плащане:
44 14 00 – патентен / окончателен/ данък

44 21 00 – данък върху недвижимите имоти

44 22 00 – данък върху наследството

44 23 00 – данък върху превозните средства

44 24 00 – такса битови отпадъци

44 25 00 – данък при придобиване на имущество

44 28 00 – туристически данък

44 34 00 – други данъци

44 65 00 – глоби, лихви,  имуществени санкции

44 80 01 – такса за технически услуги

44 80 07 – такса административни услуги

 

Община Казанлък приема плащания за местни данъци и такси

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>