Кога започва санирането?

До 22 февруари е крайният срок за получаване на оферти по обществената поръчка за инжеренинг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Обществената поръчка е за четири сгради – три в Стара Загора и жилищен блок в Богомилово.

Очаква се първата сграда, която да бъде санирана да е блокът на ул.“Генерал Гурко“ 100, който бе първият одобрен по програмата и е на първа позиция в обществената поръчка. Жителите му чакат с нетърпение старта на дейностите.
Семейство Стоянка и Тодор Илиеви живеят на 7-я етаж. И те признават, че блокът се нуждае от обновяване и колкото по-бързо това се случи, толкова по-добре за всички.
По данни на Областна администрация 59 са сградите в областта със стартирали дейности по изпълнение на програмата, но все още няма завършени и въведени в експлоатация сгради. От администрацията припомниха каква е процедурата. След сключване на тристранния договор за целево финансиране между областния управител, кмета на общината и Българската банка за развитие, стартира процедура по избор на изпълнител за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на сградата. За сградите, за които обследванията вече са приключили, стартира процедура за избор на изпълнител за проектиране, строително-монтажни работи и строителен надзор. След сключване на договорите с изпълнителите се пристъпва към поетапно саниране на сградите.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>