Приключи проект „Къде е бащата“

Приключи проект „Къде е бащата“ на сдружение „Самаряни“. Проектът се финансира по програма „Вяра в децата и семейството“. Днес се проведе дискусия по проекта за насърчаване на отговорното бащинство. Вижте подробностите.

Проектът „Къде е бащата“ на сдружение“ Самаряни“ приключи с дискусия на тема „Насърчаване на отговорното бащинство като инструмент за намаляване риска от изоставяне на деца“. Проектът се финансира по Програма „Вяра в децата и семейството“ на фондация „Лале“.
Сред темите на дискусията бяха тези за отношението на институциите към отказа на бащата да припознае детето си и как да бъде насърчаване отговорното бащинство. Различни са причините за това бащите да не припознават децата си. Сред тях са финансовите.
Процедурата по припознаване не е дълга и скъпа.
Проектът стартира на първи февруари 2014 година. Извършваните дейности са свързани с оказване на подкрепа на лица, полагащи грижа за деца, на които единият или и двамата родители са абдикирали от родителските функции. Важен акцент от работата на специалистите е насърчаване на процеса на припознаване на деца, отглеждани в семейства от община Стара Загора. От началото на работата си досега, екипът е информирал над 200 родители за процеса на припознаване и е подкрепил над 60 семейства за припознаване на дете. Проектът е насочен и към развитие на местната общност в Лозенец и селата Братя Кунчеви и Хрищени

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>