Председатели на общински съвети и фермери в дискусия

Животновъди се срещнаха с председателите на общинските съвети от област Стара Загора с посредничеството на областния управител инж. Георги Ранов. Исканията им към общинските съвети са да гласуват по- ниски цени на пасищата и да сключват договори за наем поне за 7 години. През февруари общинските съветници трябва да определят сумите за наемане на общинските мери и пасища.
Седмица след като пое ангажимент за посредничество, областният управител инж. Георги Ранов събра на среща представители на животновъдни асоциации и председателите на общинските съвети в областта.
Състоянието на пасищата не е добро, фермерите инвестират допълнителни средства, за да ги приведат в нормален вид, таксите за тях се плащат вече в началото на година. Всичко това утежнява значително оцеляването на животновъдството
На друга позиция бе представител на местната власт в община Братя Даскалови
То изтъкна, че общинските бюджети вече са определини и общините също имат нужда от средства.На срещата фермерите изнесоха данни, че в повечето европейски страни с цената на 1 л. мляко може да се купи 3 кг. концентриран фураж. В България парите не стигат дори за един килограм фураж. Очаква се решенията на общинските съветници на сесиите през февруари.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>