Музеят на религиите си остава държавна собственост, реши ВКС

Музеят на религиите остава държавна собственост. Мюфтийството изгуби делото. Това стана ясно след решение на Върховния касационен съд.

Главното мюфтийство не е наследник на някогашните вакъфски имоти в страната. Това е решил Върховният касационен съд (ВКС) в свое решение от 28 януари.Мохамеданското вероизповедание претендираше за собствеността върху джамии и други исторически сгради в страната. Сред тях бяха Ески джамия в Стара Загора,Куршум джамия в Карлово,  джамията „Фатих Мехмед“ в Кюстендил.

С това решение на ВКС сегашният Музей на религиите в Стара Загора (бившата Ески джамия) остава държавна собственост.Имотът-Ески джамия е актуван с Акт за публична държавна собственост с предоставени права на Министъра на културата. От 1927 година е обявена за народна старина и има статут на недвижима културна ценност с категория „национално значение“. Като такава е държавна собственост по силата на закона, се каза по време на делото в Окръжен съд Стара Загора.

Тези дела са спрени от доста време, като се чакаше ВКС да изясни дали Главното мюфтийство е правоприемник на вакъфските имоти, сред които са мюсюлманските храмове.

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>