Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване

Община Тополовград вече няма да бъде част от Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК Стара Загора- Това стана ясно на проведеното днес Общо събрание на Асоциацията, председателствано от областния управител инж. Георги Ранов.
Управителят на ВиК-Стара Загора инж. Румен Райков заяви, че това е правилно решение, което ще даде възможност на дружеството по-лесно да обслужва региона и да кандидатства по проекти с европейско финансиране.
Зам.-кметът на община Тополовград Маргарита Георгиева съобщи, че на 30 ноември 2015 г. Общинския съвет е взел решение за даване на съгласие община Тополовград да се присъедини към Асоциацията, обслужвана от ВиК-Хасково. Асоциацията от своя страна също е дала съгласие да присъедини община Тополовград към своята територия.
Участниците в общото събрание единодушно гласуваха за отпадането на Тополовградска община от Асоциацията, обслужвана от ВиК-Стара Загора.
По време на Общото събрание присъстващите представители на 11-те общини от областта дадоха единодушно съгласието си размерът на вноската на държавата да е 15 000 лв.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>