Стара Загора е трета в националната класация по коректност на местната власт

Стара Загора заема третото място в националната класация по коректност на местната власт, става ясно от първата по рода си годишна сравнителна класация на ключови институции на местната власт в България. Тя е направена от асоциация “Прозрачност без граници” с подкрепата на фондация “Америка за България”. Индексът дава сравнителна оценка на антикорупционния капацитет, ролята на общинския съвет, кмета, общинската администрация, бизнеса, регионалните медии, неправителствените организации, съда и полицията в съответния град. Изследвани са всички 28 региона на страната.

Стара Загора е оценена с индекс 3,58, при 3,59 за София и Бургас, и възможен максимум от 5,00 пункта. За Стара Загора всички изследвани показатели са на еднакво високи нива, което е довело града и до третото място, съобщиха от асоциацията.

Секретарят на общината Делян Иванов, който участва в представянето на изследването на „Прозрачност без граници“ в столицата, изброи някои от добрите практики, въведени от администрацията, в посока подобряване на административното обслужване на гражданите като удълженото работно време с граждани на Центъра за информация и услуги всеки четвъртък от седмицата , както и на офиса на отдел „Местни данъци и такси“, на адрес бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 35.

За гражданите са въведени дни на отворените врати на администрацията, всеки вторник и четвъртък след 13,30 ч., а служителите от дирекциите и отделите на общината имат свободни приемни дни.  За тях работи и горещ денонощен телефон с безплатен номер 080015737, на който през тази година са приети 8 449 сигнала.  Делян Иванов съобщи и за изнесените приемни дни на районните строителни техници в административните бюра, всеки понеделник от месеца от 13.30 до 17.30 ч. и за създаденият към кмета Обществен съвет.

Като добра практика се определят въведената електронна система за прием в детски заведения, за управление на клиентите в Центъра за информация и услуги, електронните услуги за съдебни изпълнители, местни данъци и такси. Поставени са информационен киоск и дисплей на входа  и в Центъра за информация и услуги. По електронен път гражданите задават въпроси, изразяват мнение, отправят предложения, сигнали, искания, заявления за приемен ден и различни видове услуги. Като плюс за града ни се оценява и наличието на обществен посредник между гражданите и представителите на институциите, отбеляза още секретарят на общината.

Община Стара Загора пусна в действие системата Smart Point. Предложения за подобряване качеството на работа на общинската администрация се правят чрез „Кутията за сигнали и предложения на гражданите” и „Книгата за предложения, сигнали, оплаквания и похвали” на обслужване в Община Стара Загора. Чрез анонимни анкетни карти се установява и отчита ежемесечно удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Община Стара Загора.

Доказателство за стремежа на общинската администрация към прозрачност и партньорство с гражданското общество е създаването на електронна платформа за въпроси, сигнали и предложения, в партньорство със СНЦ „Моята е-община“.

Проектът “Индекс на местната система за почтеност” е тригодишна инициатива на “Прозрачност без граници” и е направен с идеята, че ефективното противодействие на корупцията в страната не може да се извърши без участието на ключови институции и социални актьори на местно ниво.

Стара Загора е трета в националната класация по коректност на местната власт

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>