Мобилна експозиция-изложба „155 години Габрово град” гостува на Стара Загора

Мобилна експозиция-изложба „155 години Габрово град” бе открита в библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора.  Тя представя културни ценности от фондовете на Регионалния исторически музей , Регионалната библиотека „Априлов-Палаузов”, Централния държавен архив и Държавния архив – Габрово, Архитектурно-етнографския комплекс „Етър”, музея „Дом на хумора и сатирата”, църквата „Успение Богородично” и Соколския манастир.

Проектът на Регионалния исторически музей в Габрово, включващ и издаването на илюстрованата хроника „155 години Габрово град”, е реализиран по програма „Култура” на Общината. Хрониката започва от 1860 година, когато седемхилядното българско селище Габрово е провъзгласено за град. Първият тематично-хронологичен цикъл в хрониката и изложбата е свързан с осемнадесетте години до възстановяването на българската държава (1860-1878). Тук хармонично и обективно са представени основни процеси на Българското възраждане – общонародното движение за светска новобългарска просвета и неговите най-високи постижения в Габрово, първото политическо общобългарско движение за национална еманципация чрез самостоятелна църковна йерархия, борбите за политическо освобождение. Отделено е място и за възрожденските книги и периодичен печат.

Почти половинвековния период от историята на града от 1944 г. до поредната голяма политическа промяна в края на 80-те години на ХХ век е отразен също подобаващо. Последният тематично-хронологичен цикъл е свързан с четвъртвековния период на промени и преобразования до денс.

Бъдещето е в сътрудничеството между културните и образователните институции, заяви историкът Светла Димитрова. Тя начерта връзките между Стара Загора и Габрово.

Предстои гостуването на изложбата и в други градове в страната.
 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>