Община Стара Загора с проекти за над 30 обекта

Община Стара Загора е готова с инвестиционни проекти за подобряване на градската среда, социалната, образователната и културната инфраструктура за новия програмен период на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Общинската администрация изпълни проект “Създаване на проектна готовност за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие“ за периода 2014-2020 г.”, по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „В подкрепа за следващия програмен период“.

Община Стара Загора има изработени проекти за 35 обекта.
Ще бъдат възстановени зоните за обществен отдих – паркове, зелени площи, градини, включително реконструкция на фонтани, на настилката и алейната мрежа, на растителността, изграждане на поливна система, на система за видеонаблюдение и охрана, на велосипедни пътеки, оформяне на кътове, обновяване на детски площадки, енергоспестяващо градинско осветление. Сред подготвените проекти са и тези за основен ремонт рехабилитация и прилагане на мерки за енергийна ефективност на СОУ „Железник“, ГПЧЕ „Ромен Ролан“, Детски градини „Звънче“ и „Звездица“.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>