Приеха проекта за здравна карта в областта

С пълно единодушие Комисията за изработване на областна здравна карта прие окончателния й вариант. Проектът за здравна карта беше подготвен съвместно от експерти на РЗИ-Стара Загора и РЗОК след сериозни анализи и статистика за ползваемостта на легловата база в болниците от областта за последните 5 години.

„Областната здравна карта категорично не води до намаляване на легла, специалности и обеми. Промените, които предвиждаме, няма да повлияят в негативен аспект на здравната система в областта. Оптимизацията на леглата и намаляването им с не повече от 60-65 броя, е предложена на базата на ползваемостта на легловата база в областта през последните 5 години, а тя е 65%. Това означава, че резерви има. Най-важното е, че се запазва броят на леглата на трето ниво. Там има традиционно висока хоспитализация на пациенти и от съседни на Старозагорска области“, заяви д-р Златина Нанева, директор на РЗИ.

Областната комисия стои категорично зад запазването на целостта и обемите на общинските болници в областта. Основен приоритет на здравната карта е достъпност да специализирана помощ на всички жители, включително и в малките общини. Предвижда се в петте общини от областта, които разполагат само с по един екип за спешна медицина, да бъде сформиран по още един екип със съответното техническо обезпечение за извършване на дейността. В периферните общини, където има недостиг на лекари, се предлага да бъде засилен социалният патронаж, както и да бъдат открити сестрински кабинети.

Изграждането на регионален център по онкология и център за редки болести са сред другите предложения в здравната карта.

Представителите на БЛС, БЗС и БАПЗГ също подкрепиха единодушно областната здравна карта

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>