Дискутираха състоянието на българското млечно животновъдство след отпадането на квотите

Състоянието на българското млечно животновъдство след отпадането на квотите, както и ролята на говедовъдните организации за развитие на млечния сектор обсъждаха днес на  семинар  в Стара Загора. Експертите от регионалния офис на Националната  служба представиха и възможностите за подпомагане на земеделските стопани през новия програмен период 2014 – 2020 г.

България е сред държавите-членки, които са на най-силно засегнати от пазарните тенденции в сектора на млякото. Само за последната година загубите за млечния сектор в България достигат 51 млн. евро, в резултат на понижените изкупни цени на млякото. Голяма част от българските производители получават цена под производствената себестойност, а малките ферми в отдалечените планински райони са принудени да продават млякото си на цена от 0,11 до 0,17 евро за килограм.

ЕК предвижда ускорено превеждане (от 16 октомври вместо от 1 декември) на 70 % от авансовите директни плащания на фермерите, след провеждане на необходимия контрол и авансово изплащане до 85 % от средствата за някои мерки в сектор „Животновъдство“ по Програмата за развитие на селските райони. В тази връзка, е от ключово значение да се предвиди гъвкаво извършване на инспекциите на място или аналогичен механизъм, за да не се допусне забавяне на плащанията, поради неприключили проверки.

Експертите от регионалния офис на Националната  служба представиха и възможностите за подпомагане на земеделските стопани през новия програмен период 2014 – 2020 г.

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>