Протестно писмо в библиотеката

Протестно писмо и в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора във връзка с проектобюджета за следващата година. Няколко са исканията на служителите, сред тях основната работна заплата да стане равна на две минимални работни заплати и адекватна държавна политика в областта на опазване на културното наследство.

Писмото е адресирано до президента, премиера и министрите на културата и финансите, както и до синдикалните лидери на КНСБ и КТ „Подкрепа“.

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>