Успешна работа на ТрУ

Проф.Иван Станков и академичното ръководство на Тракийския университет отчетоха своите два мандата в управлението на старозагорската Алма Матер. 9 бяха основните приоритети, които си поставихме в началото, каза проф. Станков който сега е депутат.

За 8 години са въведени 5 нови специаности плюс закритата за парамедици.Създадоха се два факултета и един филиал. Тракийският университет е единственият, който покрива изискванията за обучение в четирите основни области. Увеличил се е почти двойно броят на студентите, нараснал е и академичният състав. 62-ма са получили звание“ професор“, но са нужни законодателни промени, подчерта проф. Станков.
60% от научните публикации са в международни научни списания. Университетът е на едно от първите места по акредитационна оценка. Участвал е в реализацията на 38 национални и международни проекти. Сред реализираните проекти са тези за общежитие, спортна база и православен храм. Проф. Станков определи като успешни мандатите и благодари на всички, които са помогнали за това.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>