Седемте социални къщички за деца минават на делегиран бюджет

До края на октомври приключва финансирането на проекта „У дома, а не в дом“. От 1-ви ноември издръжката става делегирана държавна дейност, коментира д-р Антония Тодорова, специалист Социални дейности в Общината. По проекта бяха построени 7 къщички, от април вече функционират изцяло. Децата там се чувстват добре, а домовете, от които основно бяха изведени –тези в Петрово и Сладък кладенец са закрити.

Проект „У дома, а не в дом“, се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси “ 2007-2013. Проектът е на обща стойност 729 628.83 лева.

На територията на град Стара Загора са изградени и функционират седем Центъра за настаняване от семеен тип, в които са настанени деца и младежи с увреждания, изведени от домове за деца с умствена изостаналост, домовете за медико-социални грижи за деца и домовете за деца, лишени от родителска грижа, както и деца и младежи без увреждания. Общият капацитет на Центровете е 96 места, а общият брой на лицата, обхванати от проекта, деца и обслужващ персонал, е 183.

Сградата в с.Петрово е в по-добро състояние.  Обсъждат се различни варианти за разкриване в тези сгради на нови социални услуги за възрастни хора. Това обаче е въпрос на решение на общински съвет, а и на финансиране от страна на ОП на различни социални услуги. Вече няма такова текучество на персонал, коментира д-р Тодорова

Цел на проекта е изграждане на нов вид социална услуга в общността за деца в риск, която трайно да замени институционалната грижа на територията на Община Стара Загора.

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>