В ОД „Земеделие“ Стара Загора, животновъди и представители на регионалните структури на МЗХ в област Стара Загора учредиха Консултативен съвет по животновъдство.

Присъстваха Елка Бонева, директор на ОД „Земеделие“ Стара Загора,  Проф. Радослав Славов, декан на Аграрния факултет към Тракийския университет, Мария Василева Степанчева – секретар на Асоциацията на българските биволовъди, Танчо Петков Колев – председател на националното сдружение на млеко и месо производителите, Димитър Димитров – представител на овцевъдите, Венцислав Славов – представител на свиневъдите, Д-р Радка Манолова – директор на ОД по БХ,  Мария Боева – началник на Югоизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност, Мехмед Зейнел – директор на ОД на ДФ „Земеделие“, Проф. Д-р Стайка Лалева – директор на Земеделски институт – Стара Загора,  Ганчо Цветков Ганчев – координатор на Служба съвети в земеделието и други представители на различните животновъдства в областта.

Новосъздадения Консултативен съвет по животновъдство си поставя за цел да осъществява по добра оперативна връзка и координация между структурите на МЗХ и животновъдите, да разпространява сред фермерите полезна информация и да популяризира добри практики по проблемите на животновъдството. Ще оказва подкрепа на животновъдите, относно възможностите за подпомагане по схемите и мерките от ПРСР през новия програмен период 2014-2020г. Ще разглежда и ще търси решения на казуси, свързани с регионални проблеми.

Избра се ръководство и структура на Консултативния съвет по животновъдство. За председател единодушно бе избрана г-жа Мария Степанчева, за зам.- председател г-н Танчо Колев, секретар на Консултативния съвет ще бъде г-жа Елка Бонева. Реши се Консултативния съвет по животновъдство да включва 11 членове. .

Учреди се Консултативен съвет по животновъдство към ОД „Земеделие“

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>