65 човека, пострадали най-сериозно от поредицата наводнения, сполетели Гълъбово и с. Априлово през септември и декември 2014 и март 2015,  получиха индивидуални помощи. Средствата се отпускат от  бюджета на община Гълъбово. Те са  в размер на 36 121 лв и са одобрени с Решeние на Общинския съвет.

На семействата от с. Априлово, останали без дом, са предложени три варианта за решаване на тежкия проблем. Първият е да продължат да живеят във фургоните, които бяха доставени веднага след наводнението, вторият – да се монтират сглобяеми дървени къщи и третият  – пострадалите да закупят по своя преценка домове  в с. Априлово и общината да плати тяхната стойност. Само ремонтът им ще бъде за сметка на собствениците.

Обезщетения от наводненията в Гълъбово

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>