Изложбата „Старозагорското въстание 1875 г. – прелюдия към свободата” е фотодокументален разказ за събитията преди 140 г., който започва със  задълбочаването на Източната криза, решенията на Българския революционен комитет през август 1875 г. за „всенародно въстание”, Старозагорското въстание в образи (Кольо Ганчев, Стефан Стамболов, Георги Апостолов, Георги Икономов, братя Жекови и др.) и спомени (А. Илиев, А. Тошев, З. Стоянов, Хр. Шиваров, М. Минев, Стефан Минчев и др.), музейни реликви съхранили духа на епохата и завършва с паметта за това значимо за  историята на града ни събитие.
Акцент е Знамето на Старозагорското въстание – един от първите музейни  експонати. На 8 ноември 1907 година то е дарено на старозагорския  окръжен управител Христо Милев от местния клон на българското опълченско  дружество „с молба да го предаде на Председателя на археологическото  дружество за съхраняване в музея му, като скъпа народна светиня – за
назидание на младото поколение”.

Трибагреникът (бяло, зелено, червено), пред който се заклеват  старозагорските въстаници, е понесен към един от сборните пунктове –  Чадър могила – от знаменосеца Койчо Георгиев. Автор на графичното  изображение е Христо Куртев, член на Старозагорския революционен комитет  и учител по краснопис. Той пресъздава символа на пробуждащата се  българска нация – разярен лъв с корона и надпис “Свобода или смърт”,  който формулира основната цел на българското освободително движение. Представени са фотографии, вещи, документи и спомени от фонда на РИМ –  Стара Загора и музейната библиотека. Използвани са репродукции от  музейни издания по повод 90 и 100-годишнината от Старозагорското въстание.

Изложбата включва 30 табла, експонирани в южната алея на парк „Пети  октомври”.

Изложба „Старозагорското въстание 1875 г. – прелюдия към свободата“

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>