Трудоустроен води дело за дискриминация

Административният съд в Стара Загора даде ход на дело, образувано по жалбата на 62-годишен мъж от Казанлък. Ганчо Димов обжалва решение на Комисията за защита от дискриминация. Той смята, че тъй като е трудоустроен е вземал по-малко пари от останалите работници в ТПК „Бузлуджа“ и има разминаване в заплащането за една и съща работа.

62-годишният Ганчо Димов от Казанлък е трудоустроен и работи години наред в ТПК „Бузлуджа“. Мъжът работи на машина в цех за производство на кашони и хартиени изделия. Смята, че спрямо него има дискриминация по признак увреждане. Плащано му е по-малко отколото на останалите и така са му нарушени правата. Поради тази причина завежда дело пред Комисията за защита от дискриминация в столицата. Тъй като тя излиза с решение, че спрямо Димов няма дискриминация, той го обжалва пред Административния съд в Стара Загора. Заседанието бе насрочено за днес.
Всъщност, мъжът продължава битката след неуспеха в София пред съда в Стара Загора не за да получи пари, а по думите, му „за да излезе наяве истината“ как се определят възнагражденията в предприятието.
От документите по делото става ясно, че пред Комисията за защита от дискриминация мъжът оспорва начина на заплащане за 3 конкретни месеца.
Съдът в Стара Загора даде ход на делото. Председателят на кооперацията и началникът на цеха, които са страни, не се явиха, но са представили писмени становища по казуса.В 7-дневен срок в писмена молба Димов трябва да посочи конкретните факти и обстоятелства, заради които иска съдебна експертиза и какви задачи трябва да бъдат поставени пред вещото лице.
Делото продължава на 28 октомври от 9 и 30 часа.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>