Разкриват нови работни места за трайно безработни

Инициативата е част от национална кампания за стимулиране на заетостта към Бюрото по труда. Какви са сроковете и кои кандидати ще се ползват с предимство?

Агенцията по заетостта стартира Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица. Срокът за кандидатстване в дирекция „Бюро по труда“ Стара Загора е 29 май. В рамките на кампанията 10 души ще бъдат наети в реалния сектор, а едно е мястото предвидено в държавна или общинска структура, уточни Жулиета Върлякова.

В Програмата могат да се включат работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички области на икономиката, както и работодатели от публичния сектор. Най-голям шанс да се възползват от този вид социални политики имат фирмите с по-малък списъчен състав, както и тези, които до този момент не са участвали в подобни програми. Все пак важното е средствата да не отиват на едно и също място, допълни г-жа Върлякова.

 

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>