Приключиха строителните дейности по водния проект на Стара Загора

Приключиха строителните дейности по водния проект на Стара Загора. Проектът е на стойност над 40 милиона лева и е насочен към изграждане на нова канализационна мрежа на Стара Загора и Богомилово, както и реконструкция и модернизация на водоснабдителната мрежа в квартал „АПК“. Извършена е проверка на изразходваните европейски средства. Одитът е приключил с положителна оценка. Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда.“ Съфинансирането от Община Стара Загора е в размер на над 1 милион и 200 хиляди лева. Сред дейностите по проекта са изграждане на нова канализационна мрежа на Стара Загора и село Богомилово, разширяване на главни колектори и отливен канал в централна градска част, реконструкция и модернизация на водоснабдителна мрежа в квартал АПК. Завършени са строителните работи по канализационната и водоснабдителната мрежа в квартал АПК, канализационната мрежа на квартал „Кольо Ганчев”-запад и на село Богомилово. Предстои асфалтиране на улиците в квартал „Кольо Ганчев“ , стана ясно още днес. Разполагаме с достатъчно ресурс за успешно приключване на проекта и няма да натоварим бюджета на общината, коментира главният финанист Цанка Ганева. Дейностите по проекта трябва да доведат до подобряване качеството на околната среда на територията на Стара Загора и село Богомилово в резултат на по-ефективното пречистване на битовите отпадъчни води, подобряване на жизнената среда и на здравето на населението.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>