Собственик и издател на интернет медията Zagoranews.bg е «Eс Ти Загора» ЕООД.

Съдържанието на Zagoranews.bg e под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

Потребителят ползващ сайта Zagoranews.bg се съгласява да използва информацията за некомерсиални цели и да не търси отговорност от Zagoranews.bg за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването или невъзможността за ползване на сайта или свързаните и предоставяни услуги.

Авторските права върху съдържанието и визията в сайта е собственост на Zagoranews.bg, в това число текстове и снимки. В случайте, когато съдържанието не е собственост на Zagoranews.bg е отбелязан източника. Zagoranews.bg не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители.

При използване на фотографии или части от статии от Zagoranews.bg, е задължително посочване на източника чрез хипер линк.

Използването на графични и видео материали, публикувани в Zagoranews.bg, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

Молим, ако откриете съдържание, което е обект на чуждо авторско право да ни сигнализирате своевременно