В ТрУ се проведе приемният изпит по химия

Почти 400 кандидат-студенти от цяла България се явиха на кандидатстудентски изпит по
химия днес в Тракийски университет в рамките на редовната сесия. Изпитът, който е вход
за специалностите „Медицина”, „Екология и опазване на околната среда“ и „Технология
на храните“, изисква отлична подготовка и задълбочени познания от страна на
кандидатите.
По традиция заместник-ректорът по учебна и информационна дейност – проф. Нели
Грозева и експертите от Учебен отдел на ректората посрещнаха на входа кандидатите и
напътстваха настаняването им в 7 големи зали. Запечатаната каса, в която се съхраняват
изпитните книжа, бе отворена в присъствието на родители.
В 08:00 часа кандидат-студент от Варна изтегли втори вариант и за трите компонента на
изпита – съответно затворени въпроси, отворени въпроси и задачи. Тегленето на изпитния
вариант се извърши в зала 3 – една от най-големите изпитни аудитории в присъствието
на кандидат-студенти, родители, проф. Нели Грозева, председателя на комисията по
проверка на писмените работи – доц. Галина Николова, членове на техническата комисия
и квестори. Доц. Николова даде указания на кандидат-студентите във всички изпитни
зали и им пожела успех. За организацията и безпроблемното протичане на изпитната
сесия се погрижиха десетки квестори и експерти от учебния и информационния отдели на
университета.
Екипът на Тракийски университет пожелава успех на всички кандидат-студенти и ги
очаква в своята академична общност през новата учебна година.
Детайлна информация за кандидат-студентския прием за академичната 2024/2025 година
е достъпна тук – https://trakia-uni.bg/bg/admission/admission-after-secondary-education/

В ТрУ се проведе приемният изпит по химия

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>