Временно се ограничава движението по две улици в Стара Загора

С оглед осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително монтажни работи на обект „Изграждане, реконструкция и основен ремонт на водоснабдителни и канализационни мрежи на гр. Стара Загора“.

От 18.06.2024 г. до 24.06.2024 г., за времето от 08:00 ч. до 17:00 ч., на територията на гр. Стара Загора по ул. „Сава Силов“, в участъка от бул. „Генерал Столетов“ до ул. „Васил Левски“, ще се въведе временна организация на движението на личен, обществен, договориран транспорт и на МПС, извършващи транспорт за собствена сметка, във връзка със строително монтажните работи.

Както и от 19.06.2024 г. до 26.06.2024 г., за времето от 08:00 ч. до 17:00 ч., на територията на гр. Стара Загора, ул. „Поручик Стефан Канев“, в участъка от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Полковник Димитър Димитров“, ще се въведе временна организация на движението на личен, обществен, договориран транспорт и на МПС, извършващи транспорт за собствена сметка, във връзка със строително монтажните работи.

 Водачите на МПС да шофират с повишено внимание и да спазват стриктно вертикалната маркировка.

 Движението на МПС ще се нормализира незабавно след приключване на строително монтажните работи.

Временно се ограничава движението по две улици в Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>