Община Стара Загора действа активно в помощ на възрастни и хора с увреждания

 

Сред общинските услуги с таргет хората в неравностойно положение е осигуряването на домашен социален патронаж

Община Стара Загора действа активно за разширяване на обхвата на патронажната грижа за възрастни и хора с увреждания. Така, както е записано в предизборната програма на кмета Живко Тодоров под наслов „Имаме план за утрешния ден“, обяви днес зам.-кметът с ресор „Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“ Павлина Делчева.

Сред общинските услуги с таргет хората в неравностойно положение е осигуряването на домашен социален патронаж, който се помещава в сградата на бившата детска градина „Пчелица“ и е с капацитет 350 потребители.

Целта е тази помощ да се ползва в обичайната домашна среда и да подобри качеството на живот на нуждаещите се старозагорци, затова тя е насочена към задоволяване на техните ежедневни потребности. Включва доставка на готова храна по домовете на потребителите (приготвена в съответствие с нормативните изисквания), битови услуги като пазаруване (на лекарства, хранителни продукти и вещи от първа необходимост), заплащане на сметките за еленергия, вода и др. със средства на потребителя.

На старозагорци, които се нуждаят от помощни средства за придвижване, се оказва съдействие, за да се снабдят с тях, на хората с увреждания се предлага подкрепа при изготвяне на нужните документи за Дирекция „Социално подпомагане“, за явяване пред ТЕЛК или други медицински комисии, както и за административни услуги.

Ако всички възможности за предоставяне на услуги в общността са се изчерпали, патронажът включва съдействие за настаняване в специализирани институции. Не на последно място е оказването на помощ при осъществяване на социална интеграция и рехабилитация на хората с трайни увреждания.

Един от най-честите въпроси е колко струва тази услуга. Потребителите плащат месечна такса в размер, който съответства на реалните разходи за едно лице. Разходите включват храна, хигиенни материали, транспортни разходи и др. и се конкретизират от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Стара Загора. Ветераните от войните и военноинвалидите заплащат само 30% от определената такса – на основание чл. 4, т.7 от Закона за ветераните от войните на РБ и чл. 19, ал. 2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Не се начислява такса за времето, когато потребителят ползва отпуск.

За да се ползват улесненията на домашния социален патронаж, трябва да са изпълнени няколко условия. Целевата група е от хора, навършили пенсионна възраст; лица с трайни увреждания – 50% и над 50%,  удостоверени с ТЕЛК, НЕЛК или ЦЕЛК, както и деца с трайни увреждания над 50%; ветерани от войните, военноинвалиди и военно пострадали.

Наборът от документи за домашния социален патронаж включва заявление по образец, документ за самоличност (за справка), копие от последното актуализирано разпореждане за размера на пенсията от НОИ, две медицински удостоверения: от личния лекар и от Център за психично здраве Стара Загора. Изискват се още копията от актуално решение на ТЕЛК, от книжка, която удостоверява, че потребителят е ветеран от войните (ако има такава) и от съдебно решение за поставяне под запрещение (също в случай че има такова решение).

При необходимост може да се изискват и други документи. След това социалният работник извършва социална оценка на потребностите на лицето и изготвя доклад-предложение с мотиви за необходимостта от предоставяне на предлаганите от страна на домашния социален патронаж услуги.

Готовата храна се разнася по адреси от четири екипа, които разполагат със специални автомобили, регистрирани по Закона за храните. Храната включва обяд от супа, основно ястие и десерт, както и хляб и се доставя по домовете на потребителите всеки делничен ден.

Както е известно, Община Стара Загора е общината с най-много социални услуги в България съотнесено с броя на населението й, припомни зам.-кметът Павлина Делчева. Затова съвсем наскоро общината бе отличена с награда за цялостен принос в реализирането на активни партньорства, политики за социално развитие и по-добър живот – https://www.starazagora.bg/bg/novini/otlichiha-s-priz-obshtina-stara-zagora-za-politikite-y-za-sotsialno-razvitie.

Най-новата социална услуга на Община Стара Загора, която е факт от по-малко от седмица, е разкритият Контактен център за деца и родители след раздяла, в процедура на развод или след развод. Това е дружелюбно, защитено пространство, където децата могат да се срещат с родителя, с когото не живеят постоянно, в удобна и сигурна обстановка. Така се минимизира рискът детето да се излага на конфликтни или криещи риск ситуации. Още по темата тук – https://www.starazagora.bg/bg/novini/nova-sotsialna-usluga-podkrepya-detsata-na-roditeli-v-razdyala.

Община Стара Загора действа активно в помощ на възрастни и хора с увреждания

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>