Пресконференция на Тракийски университет

Представяне на проект „КООПЕРАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ И ПОТЕНЦИАЛЪТ ИМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ“

Категория: ЕДНО КЪМ ЕДНО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>