Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода
от 15.04.2024 год. до 19.04.2024 год.
Неделя/Понеделник 15.04.2024 год.
1
ул. „Генерал Гурко“
от ул. „Димчо Стаев“
до бул. „Руски“
2
ул. „Димчо Стаев“
от ул. „Генерал Гурко“
до ул. „Христо Ботев“
3
ул. „Стефан Стамболов“
от ул. „Генерал Гурко“
до ул. „Христо Ботев“
4
ул. „Екзарх Антим I“
от ул. „Генерал Гурко“
до ул. „Христо Ботев“
5
ул. „Майор Кавалджиев“
от ул. „Генерал Гурко“
до ул. „Христо Ботев“
6
ул. „Св.Троица“
от ул. „Генерал Гурко“
до ул. „Христо Ботев“
7
ул. „Св.Отец Паисий“
от ул. „Генерал Гурко“
до ул. „Христо Ботев“
8
ул. „Поп Минчо Кънчев“
от ул. „Генерал Гурко“
до ул. „Христо Ботев“
9
ул. „Цар Иван Асен II“
от ул. „Генерал Гурко“
до ул. „Христо Ботев“
10
ул. „Хаджи Д.Асенов“
от ул. „Генерал Гурко“
до ул. „Христо Ботев“
11
ул. „Захари Княжевски“
от ул. „Генерал Гурко“
до ул. „Христо Ботев“
12
бул. „Митрополит М.Кусев“
от ул. „Генерал Гурко“
до ул. „Христо Ботев“
13
ул. „Иван Мирчев“
от ул. „Генерал Гурко“
до ул. „Христо Ботев“
14
бул. „Руски“
от ул. „Генерал Гурко“
до ул. „Христо Ботев“
Понеделник/Вторник 16.04.2024 год.
1
ул. „Христо Ботев“
от ул. „Димчо Стаев“
до бул. „Руски“
2
ул. „Димчо Стаев“
от ул. „Христо Ботев“
до ул. „Братя Жекови“
3
ул. „Екзарх Антим I“
от ул. „Христо Ботев“
до ул. „Братя Жекови“
4
ул. „Майор Кавалджиев“
от ул. „Христо Ботев“
до ул. „Братя Жекови“
5
ул. „Св.Отец Паисий“
от ул. „Христо Ботев“
до ул. „Братя Жекови“
6
ул. „Поп Минчо Кънчев“
от ул. „Христо Ботев“
до ул. „Братя Жекови“
7
ул. „Цар Иван Асен II“
от ул. „Христо Ботев“
до ул. „Братя Жекови“
8
ул. „Сава Силов“
от ул. „Христо Ботев“
до ул. „Братя Жекови“
9
ул. „Хаджи Д.Асенов“
от ул. „Христо Ботев“
до ул. „Братя Жекови“
10
ул. „Захари Княжевски“
от ул. „Христо Ботев“
до ул. „Братя Жекови“
11
бул. „Митрополит М.Кусев“
от ул. „Христо Ботев“
до ул. „Братя Жекови“
12
бул. „Руски“
от ул. „Христо Ботев“
до ул. „Братя Жекови“
13
ул. „Марин Дринов“
от бул. „М.М.Кусев“
до бул. „Руски“
14
ул. „Братя Жекови“
от ул. „Димчо Стаев“
до бул. „Руски“
Вторник/Сряда 17.04.2024 год.
1
ул. „Димчо Стаев“
от ул. „Братя Жекови“
до бул. „Славянски“
2
ул. „Св.Отец Паисий“
от ул. „Братя Жекови“
до бул. „Славянски“
3
ул. „Поп Минчо Кънчев“
от ул. „Братя Жекови“
до бул. „Славянски“
4
ул. „Цар Иван Асен II“
от ул. „Братя Жекови“
до бул. „Славянски“
5
ул. „Сава Силов“
от ул. „Братя Жекови“
до бул. „Славянски“
6
ул. „Хаджи Д.Асенов“
от ул. „Братя Жекови“
до бул. „Славянски“
7
бул. „Руски“
от ул. „Братя Жекови“
до бул. „Славянски“
8
ул. „Захари Княжевски“
от ул. „Братя Жекови“
до бул. „Славянски“
9
бул. „Митрополит М.Кусев
от ул. „Братя Жекови“
до бул. „Славянски“
10
бул. „Руски“
от ул. „Братя Жекови“
до бул. „Славянски“
11
бул. „Славянски“
от ул. „Димчо Стаев“
до бул. „Руски“

Сряда/Четвъртък 18.04.2024 год.
1
ул. „Св.Отец Паисий“
от бул. „Славянски“
до ул. „Бяло море“
2
ул. „Цар Иван Асен II“
от бул. „Славянски“
до ул. „Бяло море“
3
ул. „Бяло море“
от ул. „Анастасия Тошева“
до ул. „Хаджи Д. Асенов“
4
ул. „Хаджи Д.Асенов“
от бул. „Славянски“
до ул. „Герасим Папазчев“
5
бул. „Руски“
от бул. „Славянски“
до ул. „Герасим Папазчев“
6
ул. „Герасим Папазчев“
от ул. „Хаджи Д.Асенов“
до бул. „Руски“
Четвъртък/Петък 19.04.2024 год.
1
ул. „Хан Аспарух“
от Загорка
до бул. „Руски“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>