Близо 60 предложения гласуваха общинските съветници в Стара Загора по време на редовното си заседание през февруари

Редовното заседание на Общински съвет Стара Загора за месец февруари бе с дневен ред от близо 60 предложения. Съветниците приеха Община Стара Загора да възобнови членството си в Регионална асоциация на общините „Тракия“. Понастоящем сдружението има 27 членове – общини от 7 области. Основната дейност на РАО ,,Тракия“ е диалог, обмен на опит и добри практики в общинското управление и регионалното развитие, обучения на служители и общински съветници, включително за подготовка за изпълнение на проекти с европейски средства. Подкрепена бе и Декларация за критичното финансово състояние на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД и „Мини Марица – изток“ ЕАД и растящото социално напрежение в региона.

Местният парламент не даде съгласие за създаване на временна комисия в ОбС, която да проучи  обществения интерес и потребностите на гражданите в общината за необходимостта от създаване на Медицински център за рехабилитация и спортна медицина.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров, като вносител от името на Общинска администрация, оттегли за разглеждане на първо четене Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

По време на февруарската сесия, от Сдружение „Спаси Стара Загора“ зарадваха старейшините и ръководството на администрацията с мартеници по повод утрешния празничен ден.

Близо 60 предложения гласуваха общинските съветници в Стара Загора по време на редовното си заседание през февруари

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>