ГПЧЕ „Ромен Ролан“ вече е акредитирана по програма Еразъм +

Гимназия „Ромен Ролан“ вече е акредитирана по по програма Еразъм +. Калина Влайчева е преподавател в гимназията и разказва за процеса и за възможностите, които програмата дава.

Програмата Еразъм + е в сферата на образованието и представлява своеобразен образователен обмен. Гимназия „Ромен Ролан“ прави това повече от 10 години, но до този мен се налага кандидатстване всяко година за да се спечели необходим бюджет. Акредитацията е за срок от 4 години. Екипът се подготвя за процедурата близо година.

В пакета по акредитация са поставени 3 основни цели. Основна сред тях е постигане на култура на учене сред преподавателите през целия живот и професионално развитие. STEM центровете в училищата са част от това обучение

Партньорите по програма Еразъм са училища в цяла Европа. Какво дава това партньорство и на двете страни

На следващия обмен с училище от холандия темата е Устойчиво развитие и производство на енергия, казва Калина Влайчева.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>