560 таксита работят на територията на община Стара Загора

Броят на такситата в Стара Загора остава непроменен спрямо миналата година, съобщи по време на сесия на ОбС зам.-кметът Радостин Танев. „Бройката се запазва спрямо 2022 г. и 2021 г. Относно това колко фирми могат да се включат в таксиметровия превоз има законови изисквания за начина, по който може да се създаде една такава фирма“, уточни Танев в отговор на въпрос на общинския съветник Юсни Ибрям. Общинският съвет в Стара Загора гласува по време на заседанието решение, с което определи 560 броя таксиметрови автомобили, които да работят на територията на община Стара Загора. За условия и ред при разпределение на броя на автомобилите между превозвачите определя спазването на срока за издаване и валидност на Разрешението за таксиметров превоз при съблюдаване на условията за лоялна конкуренция.

560 таксита работят на територията на община Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>