Тракийски университет дипломира 126 аграрни специалисти

Аграрният факултет на Тракийски университет изпрати днес своите абсолвенти от випуск 2023. Най-старият факултет на старозагорското висше училище тази година завършват общо 126 бакалаври и магистри със среден успех на випуска мн. добър 5.01, като 41 от тях се дипломират с отличен успех. Специални гости на официалната церемония по изпращането на випуск 2023 бяха доц. Деян Стратев – зам.-министър на земеделието и храните, г-жа Надежда Чакърова – зам.-кмет на Община Стара Загора, представители на ректорското и декански ръководства на Тракийски университет, както и на държавни институции и бизнес организации.
„Скъпи дипломанти, във Ваше лице днес аз виждам умни, знаещи и много можещи хора, готови да се справят с нови предизвикателства в интензивно и ефективно животновъдство, растениевъдство, управление на отпадъците, дигитална свързаност, гарантиране на продоволствената сигурност в условията на изменение на климата и не на последно място – опазване на околната среда.“ – каза в приветствието си към абсолвентите проф. Нели Грозева, зам.-ректор на Тракийски университет и допълни: „Никога не забравяйте какво е казал българският народ: който за хляба на човеците работи, той е най-благословен, щото от хляба никой не е по-голям! Няма други специалисти, които да стоят толкова близо до хляба! Честито дипломиране!“
Във випуск 2023 завършват общо 80 бакалаври по 5 специалности – Зооинженерство, Агрономство, Екология и опазване на околната среда, Рибовъдство и аквакултура и Аграрно инженерство. Сред тях с най-висок успех се дипломира Николай Бъчваров от специалност „Екология опазване на околната среда“, който завършва с успех отличен 5,84 и получи дипломата си лично от заместник-ректора – проф. Нели Грозева.
С пълно отличие като първенец на завършващите 46 магистри тази година се дипломира Лора Иванова от специалност „Биологично земеделие“. Лора бе наградена с медал и специален подарък от ръководството на Тракийски университет, връчени от проф. Грозева.
Церемония по дипломиране на випуск 2023 завърши с тържествено полагане на клетвата на аграрния специалист от всички абсолвенти и традиционното хвърляне на академични шапки в небето, символизиращо полетът на мечтите и високите цели, които новите аграрни специалисти ще преследват в своя професионален път.

Тракийски университет дипломира 126 аграрни специалисти

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>