Представиха двутомната книга „История на Стара Загора“

Само преди час тази вечер в Културен център „Стара Загора“представиха двутомната книга „История на Стара Загора“. Тя е издание на Община Стара Загора и Регионален исторически музей. проследили политическите, икономическите и обществените аспекти в развитието на града в различните исторически периоди от VI хил. пр. Хр. до края на ХХ в.

Авторите, специалисти от Регионалния исторически музей в Стара Загора, от университети в София и научни институти в БАН, са събрали, обработили и анализирали огромен по обем емпиричен материал и достъпно за широката читателска аудитория са проследили политическите, икономическите и обществените аспекти в развитието на града в различните исторически периоди от VI хил. пр. Хр. до края на ХХ в. Книгата се подготвя от повече от 4 години. Последното научно издание история на стара загора е през 1966 година, разказва директорът на музея Петър Калчев. Той акцентира върху новите тези изследвани в кингата.

В представянето взеха участие отговорните научни редактори акад. Васил Николов и чл.-кор. проф. д.и.н. Иван Илчев, както и авторският колектив на изданието.
Изданието е богато илюстрирано със снимки. Авторът на кориците е Марияна Гинзарова.
Сравнявайки с това как историята е била изпълзвана идеологически в периода 44та -89та година. Какво историците правят сега за да не бъде допуснато подобно манипулиране на историята.

Двутомникът се издава с подкрепата на Община Стара Загора.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>