Информация за работодатели от Бюро по труда Стара Загора

Дирекция “Бюро по труда”- Стара Загора уведомява работодателите от общините Стара Загора и Опан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2023 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ, след обявяване на процедура за подбор на работодатели), които разкриват работни места и наемат (кандидатства се 18 – 27 септември, вкл.):

  • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 2355 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 3600 лв.;

Считано от 18.09.2023 г. може да се кандидатства /по реда на чл.50, ал.4 от ППЗНЗ/ и по:

  • Мерки по ЗНЗ, за работодатели, които осигуряват обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) – свободни средства – 6817 лв.

Програми за обучение и заетост (кандидатства се, считано от 18.09.2023 г.)

  • Национална програма „Помощ за пенсиониране“ – свободни средства – 7622,36 лв.;
  • Обучения на безработни лица за придобиване на професионална квалификация, с осигурено работно място – свободни средства – 988 лв.;.

Обучение за придобиване на Ключови компетентности на заети лица в „средни“ предприятия /по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ/ – свободни средства – 70 лв.;

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, както следва:

– за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 4 от ППЗНЗ и националните програми, за които не е регламентирана процедура (НП ПП), считано от 18.09.2023 г.;

– за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 3 от ППЗНЗ и Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 18.09.2023 г. до 27.09.2023 г., включително).

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – СтараЗагора, както и на тел. 042 697545; gsm 0878 274955

 

Информация за работодатели от Бюро по труда Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>