Две сесии на Общински съвет Стара Загора през м. септември

 

Утре от 12.00 ч. ще се проведе извънредна сесия на Общински съвет, като дневният ред съдържа 5 точки.

Редовната септемврийска сесия пък ще се проведе традиционно в последния четвъртък на месеца, като предварителния дневен ред съдържа 78 точки.

 

 

Извънредната сесия утре съдържа пет точки, като една от тях е Подписване на Партньорско споразумение с Тракийски университет и УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ за изпълнението на проект „Изграждане на интегриран болничен клиничен комплекс за превенция, лечение и рехабилитация на деца“ – част от Концепция за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

78 точки съдържа предварителния дневен ред на септемврийската сесия на Общински съвет Стара Загора, която ще се проведе на 28 септември.

До 01 юли 2023 г., в Община Стара Загора e постъпило едно предложение за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора“. Предложението е направено от Управителният съвет на ФК „Берое 1916-ветерани“ за г-н Евгени Вълев Янчовски е футболист и бивш треньор на Футболен клуб (ФК) „Берое-1916“.

Друга точка касае избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Стара Загора във връзка с регистрацията на г-н Живко Тодоров, като кандидат за кмет на Община Стара Загора на изборите за общински съветници и кметов.

Предложението е за  Радостин Радославов Танев – заместник кмет „Транспорт, чистота и екология“ на Община Стара Загора.

 

Общинските съветници ще направят Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в селата: Братя Кунчеви, Богомилово, Горно Ботево, Дълбоки, Еленино, Змейово, Калитиново, Калояновец, Кирилово, Маджерито, Оряховица, Хан Аспарухово, Хрищени

Очаква се на първо четене да се приемат Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Общината.

 

На редовната сесия ще се изнесе и Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към  30. 06. 2023 година

 

7 точка от дневния ред касае Оказване финансова помощ със средства от бюджета на Община Стара Загора на „Тролейбусни и автобусни превози“, чрез извършване на допълнителна парична вноска в капитала на дружеството, в размер на 1 000 000 лв.

Последната 78 точка от дневния ред касае Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Две сесии на Общински съвет Стара Загора през м. септември

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>