ВМФ към ТрУ събира светила в науката

Миналата година, след изключително оспорвана и буквално драматична конкуренция с Чехия, делегати на ВМФ на Тракийския университет в Олщин, Полша, се пребориха настоящият 22-ри конгрес на ветеринарните лекари, специалисти по заболявания при едри и дребни преживни животни – „XXII Middle European Buiatric Congress“ – да бъде в Стара Загора.
От 31-ви май до 2-ри юни учени от Германия, Словения, Испания, Хърватска, Италия, Гърция, Турция, Прибалтийските и други страни, ще споделят пред близо 300 участници новости в храненето, хирургията, репродукцията, незаразната и инфекциозната патология и други, по преживни животни.
„XXII Middle European Buiatric Congress“ се организира от ВМФ при Тракийския Университет и „Българската асоциация на ветеринарните лекари за продуктивни животни“. Той ще бъде предшестван от Национално животновъдно изложение за говеда от породата „Галоуей“ (месодайно направление), което ще се проведе в Академичния технологичен комплекс на Университета. За завидните качества на месото на тази порода, участниците и гостите ще научат много подробности от Хорст Крафт – Председател на Асоциацията на“Галоуей“ в Германия.
Пълната програма на конгреса можете да видите тук: http://www.mebcxxii.bg/

ВМФ към ТрУ събира светила в науката

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>