Европейската комисия не забранява розовото или други етерични масла, както твърдят кметове и производители

Европейската комисия не забранява розовото или други етерични масла, както твърдят кметове и производители. В момента тече преразглеждане на нормативната уредба, свързана с етеричните масла, с което да се постигне по-добра защита и регулация. Това съобщиха от платформата Фактчек България след проверка на сигнала.
Предлаганите промени няма да променят статута на етеричните масла, които и сега се считат за химични вещества в европейското законодателство, макар браншът да настоява за определянето им като земеделски продукти.
През последните седмици няколко медии публикуваха информация, че Европейската комисия (ЕК) има намерението „да забрани емблематичното за България розово масло“. Според твърденията ЕК обмисля законодателни промени, по силата на които етеричните масла (сред тях и розовото) ще бъдат считани за химически, а не за земеделски продукти.
За готвената „забрана” първо съобщи кметът на град Казанлък Галина Стоянова. Според Стоянова предполагаемата промяна ще доведе до „затриването“ на цял „поминък“ в България.
Factcheck.bg събра фактите по темата, след като получи сигнали за проверка от читателите ни Венелин Коларов и Свилен Върбанов.
Според твърденията на кмета на Казанлък и производителите на розово масло, потърсени за коментар в споменатите публикации, етеричните масла в момента се разглеждат като земеделски продукти. Същото твърдят от Българската национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“ , както и от други подобни организации и асоциации в Европа.
Така самият бранш възприема етеричните масла като естествени земеделски продукти, за които е некоректно да се разглеждат заедно с химичните и синтетичните вещества – дори когато имат подобен на тях състав. Има определени аргументи в подкрепа на това разбиране, поради което професионалните асоциации често се противопоставят на дадени европейски решения в сферата.
В действащото в момента европейско законодателство етеричните масла, сред които и розовото масло, са определени и се регулират като химични вещества. Това потвърди Европейската комисия в отговор на запитване от Factcheck.bg.
В отговора си до нашия екип Европейската комисия посочва, че “определянето (на етеричните масла бел. ред.) като химично вещество само по себе си не води до никакви ограничения, то е само отправната точка за оценка на възможните рискове и предпазни мерки.“ С тази оценка са свързани и планираните промени в законодателството на ЕС, които на този етап не засягат статута и дефинирането на етеричните масла.
Няма решение на ЕК или друга институция на ЕС за забрана на розовото масло и на етеричните масла като цяло. Не съществува дори предложение за въвеждането на такава забрана.
„Не е вярно, че Европейската комисия възнамерява да забрани етеричните масла, включително розовото масло. Твърденията, че ЕС ще навреди на розопроизводството и износа на розово масло от България не отговарят на истината“, потвърдиха от ЕК.
Промените, които се предвиждат в сектора, са свързани с преразглеждане на законодателството на ЕС относно класифицирането на опасностите от химичните вещества, етикетирането и опаковането на химикали, както и тяхната регулация.
Пред Factcheck.bg Стоянова сподели, че е получила информацията за готвените промени в регламента от Жером Виод, кмет на побратимения на Казанлък френски град Грас.
До приключването на работата по текста Factcheck.bg не получи отговор от Виод във връзка с притесненията от промените от френска страна и твърденията за забрана на етеричните масла.
В същото време Стоянова отбеляза, че тъй като „все още няма публикувано нищо по темата от страна на Европейската комисия“, не може да тълкува или коментира сериозно предвижданите в регламентите промени.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>