Изложба в зала „Лубор Байер“ в Стара Загора

Полиграфическо издание „Енеолитна Сърнена гора“ и Концепцията на скулптурата „Събирач на Енергия“ представят в  изложбена зала „Байер“

На 27 януари., от 18:00 часа, в изложбена зала „Лубор Байер“, ще бъдат представени Полиграфическо издание „Енеолитна Сърнена гора“ и Концепцията на скулптурата „Събирач на Енергия“. Двата проекта се осъществяват с подкрепата на Национален Фонд „Култура“.

Авторът на презентацията на полиграфическо издание „Енеолитна Сърнена гора“ е Дилян Бакалски. Обектът на представянето е фокусиран върху един от най-ранните дизайни: Производство на артефакти – отливки от мед, произведена за първи път от рудите от местност Мечи кладенец. За значението на индустрията в оформянето на човешкия ойкумен в енеолита. Представяне на една многовековна легенда, препредаваща знанието за качеството и отгласът ѝ през вековете.

Концепцията на скулптурата „Събирач на Енергия“ ще бъде презентирана от Димо Димов и в нея ще бъде разгледана водата като един от енергийните източници на живота и ролята ѝ в моделирането на заобикалящата ни среда. Ще се представят и формите, които може да заеме или да бъде. Презентацията се фокусира върху това как скулптурата, като творчески процес, може да повдига въпроси в различни практически и научни полета, а не само в полето на изобразителното изкуство. Чрез представянето на скулптурата се артикулира една от важните теми на съвремието ни – дали трябва да приемаме енергията, във всичките ѝ форми, като даденост?

 

Изложба в зала „Лубор Байер“ в Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>