Променено работно време и начин за плащане в салоните на „Местни данъци и такси“

Променено работно време и начин за плащане в салоните на „Местни данъци и такси“ и Центъра за административно обслужване на 30 декември

 

В последния работен ден от 2022 година, касите в Центъра за административно обслужване на Община Стара Загора ще работят до 10:00 часа.

Паричните салони на „Местни данъци и такси“ ще обслужват граждани на 30 декември само чрез картови плащания с ПОС терминал.

Променено работно време и начин за плащане в салоните на „Местни данъци и такси“

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>