И в Община Николаево започва изграждането на ХЪБ за интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване

И в Община Николаево започва изграждането на ХЪБ за интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване.  Ще бъдат назначени пет социални и образователни медиатори в Община Николаево по проекта,  ще бъде изграден и оборудван подвижен медицински център за всички населени места в общината.

 

На пресконференция в Община Николаево бе представен спечелен проект съвмество с Община Мъглиж  за изграждане на ХЪБ за комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване.  Ръководител на проекта е Рени Малева от Община Мъглиж, координатор за Община Николаево е Весела Серафимова. Проектът бе представен от кмета на Николаево Николай Кънев./видео/

 

Целта на дейностите по проекта представи ръководителят Рени Малева. /видео/

 

Златко Генчев от Община Николаево запозна обществеността с местата за изграждане на медицинския мобилен център, както и с набирането на персонал за изпълнение на проекта.

/видео/

 

Проектът „ХЪБ за комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж и Николаево“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>