Стартират всеобхватни проверки за безопасност на движението по пътищата

Проверките са част от спешните мерки за намаляване на пътнотранспортния травматизъм в България, които бяха приети на заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата. Това е най-висшият консултативен орган, в който участие вземат представители на всички ангажирани институции и неправителствения сектор.

Днес стартира първата от ежемесечните всеобхватни проверки на територията на страната, с участието на всички контролни органи: МВР, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Агенция „Пътна инфраструктура“, НАП и Агенция „Митници“. Организацията и координацията им се извършва от ДАБДП.

Единното синхронизирано действие на контролните институции доказано води до възможно най-силен ефект на превенцията. Така при една проверка всеки контролен орган проверява пътното превозно средство в зависимост от собствените си компетенции.

Стартират всеобхватни проверки за безопасност на движението по пътищата

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>